Jógaegyesület Érd

Közgyűlési Meghívó

A Regionális Jóga a Mindennapi életben Egyesület Érd (rövid név: JÓGA EGYESÜLET ÉRD) 2019. ÉVI 2., RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Kedves Tagok!

Ezúton meghívunk Benneteket a JÓGA EGYESÜLET ÉRD 2019. ÉVI 2., RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE, az ügy fontossága miatt feltétlenül kérjük a tagság aktív részvételét

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34. Időpont: 2019. november 3. (vasárnap) 16:00 óra

Napirendi pontok

  1. A határozatképesség megállapítása.
  2. Az Egyesület ingatlanvásárlása – új Ashram építése (Mellékelt, kifüggesztett: írásos összefoglaló a témában eddig rendelkezésre álló információkról)
  3. Egyebek

A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak az egyesület tagjai (rendes tagjai!) rendelkeznek (ld. érvényes Alap Szabály)! A különleges jogállású (pártoló és tiszteletbeli) tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vannak jelen, hasonlóképpen a nyilvánosság lehetőségével élő minden más jelenlévőhöz.

Amennyiben a 2019.november.3 (vasárnap) 16:00 órára, jelen meghívóval összehívott közgyűlést határozatlan képtelenség miatt el kell halasztani, úgy a jelen meghívóval egyidejűen másodszor is összehívásra kerül a közgyűlés a fent meghirdetet napirendi pontokkal:

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34.

Időpont: 2019. november.3 (vasárnap) 16:30 órára

Felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy az alapszabály értelmében (VI. fejezet 1§ 5.) pont foglaltak szerint:…„A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és időpontját, napirendi pontjait, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját (mely az eredeti közgyűlés időpontja után leghamarabb ½ órával lehetséges), valamint az arról való tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”Tehát: A határozatképtelenség miatt 16:30 órakor megismételt közgyűlés, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

A fenti ügy fontossága miatt kérjük a tagság aktív részvételét.
A meghívót minden rendes tag és tag, korábban szóbeli értesítéssel és elektronikus formátumban is megkapja. A nyilvánosság biztosítására a meghívó a hirdető táblán ki van függesztve, az Egyesület honlapján elérhető és hírlevélben is értesítést kapnak az érdeklődők.
Ha kérdésed van keress a : +36 30 9501 696 telefonon


Érd, 2019. október.18
Szakács József Károly

alairas

A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

(rövidnév:Jógaegyesület Érd) elnöke